Opleiding tot loopbaancoach

 

Voor wie? 

In een wereld in volle verandering, is ook onze werkomgeving geen constante meer. De arbeidsomgevingen veranderen aan een snel tempo en zonder eindpunt, zekerheden vallen weg. Hoe kan jij, binnen deze context, mensen begeleiden in het proces naar duurzaam werk? Hoe kan je werknemers begeleiden in het omgaan met werkdruk, met flexibiliteit, …? Hoe kan je mensen coachen in het vinden van jobs en rollen die bij hen passen, in werk-privé integratie, in het maken van keuzes?

Tijdens deze opleiding leer je mensen begeleiden doorheen hun loopbanen en jobs, via het coachen van de ontwikkeling van loopbaancompetenties. Je kan hiermee loopbanen ondersteunen, zowel als externe coach, maar zeker ook als interne loopbaancoach. Je kan dus zowel klanten coachen binnen een eigen praktijk, als vanuit de rol van interne coach binnen een organisatie of bedrijf. 

 

Studieprogramma 

 

  • Loopbaancoach zijn en worden

Als loopbaancoach ondersteun je mensen vanuit hun loopbaanvragen, zodat zij passende keuzes en beslissingen kunnen nemen. Je begeleidt dus mensen in het ontdekken, versterken en ontwikkelen van hun loopbaancompetenties. Je doet dit als coach, niet als adviseur. Het traject resulteert in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Je leert mogelijke loopbaanvragen kennen en ga je ermee aan de slag. Je leert coachen, coachcompetenties gebruiken,… om een loopbaantraject te ondersteunen. Op die manier kan de coachee de brug maken tussen heden (verleden) en toekomst (het stellen van doelen en het maken van concrete afspraken). 

Tijdens deze opleiding sta je ook stil bij jezelf en leer je passende coachingstijlen hanteren. Je onderzoekt, gebruikt en ondervindt diverse instrumenten (methodieken, vragenlijsten, spellen, …), zodat je in je coachpraktijk doelgericht een toolbox kan samenstellen. Op basis van dit opleidingsonderdeel kan je een volledig loopbaancoaching traject uitstippelen en uitvoeren.

 

  • Gezond zijn en blijven tijdens de loopbaan

We maken we ons diverse inzichten eigen m.b.t. duurzame inzetbaarheid tijdens de loopbaan.

We staan we stil bij  loopbaanontwikkeling en de invloed van motivatie, loopbaanaspiraties, taakontwerp, HR-modellen en HR-praktijken, leeftijden, generaties, levenservaringen, persoonlijkheid, leiderschapsstijlen,… op werkgezondheid.

We leren burn-out (her)kennen en staan we stil bij preventie en re-integratie. We zoeken naar werkgerelateerde oorzaken en gaan hierbij uit van een totale, veelzijdige blik. We leren de problematiek duurzaam aan te pakken en we gaan hierbij integraal te werk (dus niet vanuit één enkele kijk). We hebben hierbij aandacht voor doorverwijzen of samenwerken met andere professionelen. 

 

  • De loopbaan als samenwerkingsproject, invloeden vanuit de context

Tijdens deze vorming, leren we de context van de coachee beter kennen. Het team, de collega’s, de organisatie/het bedrijf (structuren, systemen, culturen en trauma’s) hebben een grote invloed op de arbeidstevredenheid en inzetbaarheid. Ook (de evoluties binnen) de arbeidsmarkt en VDAB zijn belangrijke inspiratiebronnen. Rekening houden met de context, is een must bij het doelbewust en oplossingsgericht coachen van loopbanen.

 

  • Groeiboek

Doorheen de opleiding houd je een groeiboek bij. Dit groeiboek bevat de opdrachten die je maakte doorheen de 3 modules. Hiervan maak je een integratieve tekst, met verwijzingen naar je eigen groei als coach en naar de ontwikkeling van de coachee doorheen het traject. Dit groeiboek stel je voor aan de groep en in de vorm van een intervisie leren we van elkaar.

 

Informatie 

Contacteer de coördinator voor meer informatie: Ute Coudyser - ute.coudyser@miras.be