Opleiding tot loopbaancoach

 

Voor wie? 

In een wereld in volle verandering, is ook onze werkomgeving geen constante meer. De arbeidsomgevingen veranderen aan een snel tempo en zonder eindpunt, zekerheden vallen weg. Hoe kan jij, binnen deze context, mensen begeleiden in het proces naar duurzaam werk? Hoe kan je werknemers begeleiden in het omgaan met werkdruk, met flexibiliteit, …? Hoe kan je mensen coachen in het vinden van jobs en rollen die bij hen passen, in werk-privé integratie, in het maken van keuzes?

Tijdens deze opleiding leer je mensen begeleiden doorheen hun loopbanen en jobs, via het coachen van de ontwikkeling van loopbaancompetenties. Je kan hiermee loopbanen ondersteunen, zowel als externe coach, maar zeker ook als interne loopbaancoach. Je kan dus zowel klanten coachen binnen een eigen praktijk, als vanuit de rol van interne coach binnen een organisatie of bedrijf. 

 

Studieduur en traject

De opleiding omvat drie modules:

  • Loopbaancoach zijn en worden (4 lesdagen) 
  • Gezond zijn en blijven tijdens de loopbaan (4 lesdagen) 
  • De loopbaan als samenwerkingsproject, invloeden vanuit de context (3 lesdagen contactonderwijs & 1 dag thuiswerk) 

Bij iedere module maak je een verwerkingsopdracht.

Groeiboek: doorheen de 3 modules wordt een portfolio bijgehouden.

 

Studieprogramma 

 

Loopbaancoach zijn en worden

Als loopbaancoach ondersteun je mensen vanuit hun loopbaanvragen, zodat zij passende keuzes en beslissingen kunnen nemen. Je begeleidt dus mensen in het ontdekken, versterken en ontwikkelen van hun loopbaancompetenties. Je doet dit als coach, niet als adviseur. Het traject resulteert in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

In deze 4-daagse leer je mogelijke loopbaanvragen kennen en ga je ermee aan de slag. Je leert coachen, coachcompetenties gebruiken,… om een loopbaantraject te ondersteunen. Op die manier kan de coachee de brug maken tussen heden (verleden) en toekomst (het stellen van doelen en het maken van concrete afspraken). 

Tijdens deze opleidingsdagen sta je ook stil bij jezelf en leer je passende coachingstijlen hanteren. Je onderzoekt, gebruikt en ondervindt diverse instrumenten (methodieken, vragenlijsten, spellen, …), zodat je in je coachpraktijk doelgericht een toolbox kan samenstellen. Op basis van de 4-daagse kan je een volledig loopbaancoaching traject uitstippelen en uitvoeren.

 

Gezond zijn en blijven tijdens de loopbaan

Binnen deze 4-daagse maken we ons diverse inzichten eigen m.b.t. duurzame inzetbaarheid tijdens de loopbaan.

Gedurende 2 dagen staan we stil bij  loopbaanontwikkeling en de invloed van motivatie, loopbaanaspiraties, taakontwerp, HR-modellen en HR-praktijken, leeftijden, generaties, levenservaringen, persoonlijkheid, leiderschapsstijlen,… op werkgezondheid.

De volgende 2 dagen leren we burn-out (her)kennen en staan we stil bij preventie en re-integratie. We zoeken naar werkgerelateerde oorzaken en gaan hierbij uit van een totale, veelzijdige blik. We leren de problematiek duurzaam aan te pakken en we gaan hierbij integraal te werk (dus niet vanuit één enkele kijk). We hebben hierbij aandacht voor doorverwijzen of samenwerken met andere professionelen. 

 

De loopbaan als samenwerkingsproject, invloeden vanuit de context

Tijdens deze vorming, leren we de context van de coachee beter kennen. Het team, de collega’s, de organisatie/het bedrijf (structuren, systemen, culturen en trauma’s) hebben een grote invloed op de arbeidstevredenheid en inzetbaarheid. Ook (de evoluties binnen) de arbeidsmarkt en VDAB zijn belangrijke inspiratiebronnen. Rekening houden met de context, is een must bij het doelbewust en oplossingsgericht coachen van loopbanen.

 

Groeiboek

Doorheen de opleiding houd je een groeiboek bij. Dit groeiboek bevat de opdrachten die je maakte doorheen de 3 modules. Hiervan maak je een integratieve tekst, met verwijzingen naar je eigen groei als coach en naar de ontwikkeling van de coachee doorheen het traject. Dit groeiboek stel je voor aan de groep en in de vorm van een intervisie leren we van elkaar.

 

Toelatingsvoorwaarden 

Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs (graduaat, bachelor, master).

 

Vrijstellingen 

Mogelijkheid tot vrijstellingen kan je aanvragen bij de opleidingscoördinator.

 

Attestering

 Attest van Opleiding voor loopbaancoach uitgereikt door cvo MIRAS.

 

Aan het werk

Je kan aan de slag als Loopbaancoach.

 

Planning

  • Loopbaancoach zijn en worden

       Lesdata: vrijdag 9 februari, 23 februari, 9 maart, 23 maart 2018

  • Gezond zijn en blijven tijdens de loopbaan

       Lesdata: vrijdag 20 oktober, 17 november, 1 december 2017, 15 december 2017

  • De loopbaan als samenwerkingsproject, invloeden vanuit de context

       Lesdata: vrijdag 13 oktober 2017, 2 februari, 20 april 2018

 

Locatie

cvo MIRAS, Nelson Mandelaplein 1, 8500 Kortrijk, tel 056 32 19 19

Een lesdag start om 8.40u en eindigt om 16.45u.

 

Kostprijs

750 euro

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving en worden de gegevens i.f.v. de betaling bezorgd.

 

Informatie en inschrijving  

Contacteer de coördinator voor meer informatie: Ute Coudyser - ute.coudyser@miras.be

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier. Klik hier.