Burn out en bore out

 

Voor wie? 

Onze maatschappij, organisaties en medewerkers zijn de afgelopen tijd sterk veranderd. En de veranderingen houden niet op, integendeel. We leven en werken in uitdagende tijden (denken we bijvoorbeeld aan het langer werken) en nemen hierin best onze verantwoordelijkheid op als medewerker, team, leidinggevende, … . We merken dat veranderingen voor bepaalde medewerkers ook gepaard kunnen gaan met burn out of bore out. Tijdens deze tweedaagse vorming staan we stil bij de meest recente inzichten m.b.t. deze fenomenen.

 

Studieprogramma 

  • We definiëren burn-out en bore-out en leren het herkennen (ook preventief) door de fasen en symptomen te bespreken.
  • We zoeken naar werkgerelateerde oorzaken en gaan hierbij uit van een totale diagnose aan de hand van de 7S en de theorie van Karasek.
  • We leren de problematiek duurzaam aan te pakken, zowel preventief als curatief en we gaan hierbij integraal te werk (dus niet vanuit één enkele kijk).
  • We nemen concrete methodieken door, en benadrukken hierbij de bottom-up benadering.

Intervisie en vertaling naar de eigen werkcontext komen steeds aan bod: hoe kan ik het geleerde toepassen en verankeren in de praktijk van mijn organisatie, team, loopbaan.

Deze tweedaagse vorming is onderdeel van een vierdaagse opleiding binnen de Kaderopleiding Leidinggevenden. Indien interesse voor deze vierdaagse opleiding, klik hier.

 

Attestering

Attest van opleiding uitgereikt door cvo MIRAS.

Deze vorming is aanvaard en erkend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als permanente vorming in het kader van de toekenning van het functiecomplement aan het kaderpersoneel van de gezondheidsdiensten. Wens je een attest van permanente vorming te ontvangen ? Laat dit weten aan de lesgever.

 

Planning

LESDATA

  • di 9 oktober 2018
  • di 23 oktober 2018 

cvo MIRAS, Nelson Mandelaplein 1, Kortrijk - telkens van 8.40u tot 16.45u

DOCENT

Ute Coudyser, leraar cvo MIRAS

KOSTPRIJS

125 euro

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving en worden de gegevens i.f.v. de betaling bezorgd.

 

Informatie en inschrijving  

Contacteer de coördinator voor meer informatie: Ute Coudyser - ute.coudyser@miras.be

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier. Klik hier.