Threshold 3 & 4

 

Treshold 3

 

Threshold 3 mondeling persoonlijk (2.3 mondeling)

 • Je kan een sollicitatiegesprek voeren
 • Je kan telefonisch een klacht melden
 • Je kan meepraten over het nieuws
 • Je kan je excuseren en reageren op een excuus
 • Je kan een verhaal mooi samenvatten
 • Je kan een maaltijd op restaurant bestellen
 • Je kan zinnen maken met zou
 • Je kan informele en formele taal begrijpen

 

Threshold 3 schriftelijk persoonlijk (2.3 schriftelijk)

 • Je kan een aangifteformulier voor een ongeval invullen
 • Je kan complexe zinnen maken
 • Ja kan moeilijke woorden correct schrijven
 • Je kan een goed verslag schrijven
 • Je kan op een gestructureerde manier een tekst samenvatten
 • Je kan passieve vormen en werkwoordtijden maken
 • Je kan een duidelijke uitnodiging schrijven
 • Je kan een probleem aan de huisbaas beschrijven
 • Je kan jobadvertenties correct interpreteren en een sollicitatiebrief schrijven

 

Treshold 4

 

Threshold 4 mondeling publiek (2.4 mondeling)

 • Je kan positief of negatief op een verzoek reageren
 • Je kan correcte zinnen gebruiken in een vergadering
 • Je kan een interview samenvatten
 • Je kan zinnen met conjuncties, relatieve pronomen en plusquamperfectum maken
 • Je kan een misdaad beschrijven en rapporteren
 • Je kan je mening en advies geven over opvoeding, kleren, etc
 • Je kan een handleiding begrijpen
 • Je kan je medeleven betuigen
 • Je kan je voorkeur of afkeer uiten
 • Je kan een voorstel voor een afspraak maken

 

Threshold 4 schriftelijk publiek (2.4 schriftelijk)

 • Je kan een mail schrijven om informatie te vragen
 • Je kan een contract correct interpreteren
 • Je kan moeilijke woorden correct schrijven
 • Je kan een verslag schrijven
 • Je kan moeiteloos een tekst samenvatten
 • Je kan een politieverslag begrijpen
 • Je kan om een klachtenbrief te schrijven
 • Je kan een handleiding begrijpen
 • Je kan krantartikels begrijpen en er een reactie op schrijven
 • Je kan zinnen met “er” maken
 • Je kan enquêtes invullen

 

Download de planning van Treshold 3 & 4