Woonassistent in een assistentiewoning - Opleidingen Zorg & welzijn - cvo MIRAS

Woonassistent in een assistentiewoning

 

De opleiding tot woonassistent wil je voorbereiden op of ondersteunen in een functie als woonassistent in een groep van assistentiewoningen (vroeger serviceflats genoemd). Assistentiewoningen zijn bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar af en toe hulp nodig hebben bij zelfzorg of kleine praktische taken.

Als woonassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Je zorgt ervoor dat de nodige dienstverlening aan huis komt, zoals poetshulp, warme maaltijden, thuisverpleging, … en stemt deze op elkaar af. Je wijst mensen de weg naar zinvolle tijdsbesteding of organiseert zelf activiteiten. Daarbij heb je in het bijzonder oog voor ontmoetingskansen en het stimuleren van contacten tussen bewoners en met de buurt.

 

Wat leer je?

De opleiding  bestaat uit 5 modules.

  1. Het werk van de woonassistent (16 uur)

Hoe kan je heel concreet jouw functie invullen? Wat komt er zoal bij kijken wanneer je bewoners en hun familie begeleidt bij hun leven? Hoe zorg je ervoor dat ze de goede zorg en ondersteuning krijgen? Hoe bouw je aan een gemeenschap in het gebouw en daarbuiten?

  1. Wetgeving: waaraan moet je voldoen? (8 uur)

Aan welke wettelijke voorwaarden moet de groep van assistentiewoningen voldoen op vlak van het gebouw en werking? Wat mag en moet op vlak van privacy, inspraak, auteursrechten als je muziek speelt, …  Waar kan je dit alles vinden en hoe moet je die wetgeving dan interpreteren? 

  1. Wegwijs in het hulpverleningsaanbod, premies en sociale tarieven? (16 uur)

Het landschap van rechten en hulpverlening is complex. In deze module wordt je wegwijs gemaakt op vlak van premies en sociale tarieven en de waaier van thuiszorgdiensten. Je bezoekt ook een thuiszorgwinkel.

  1. EHBO (16 uur)

Na de module Eerste Hulp bij Ongevallen ben je in staat om direct te handelen wanneer iemand valt, brandwonden oploopt of te maken krijgt met hartfalen, … Je weet ook wanneer je wel en niet de hulpdiensten moet oproepen.

Heb je de laatste 5 jaar een opleiding of bijscholing EHBO gevolgd? Dan krijg je een vrijstelling voor het vak EHBO. 

  1. Begeleide intervisie: concreet aan de slag in jouw praktijk (16 uur)

In elke module word je aan het werk gezet. Leren begint immers pas echt wanneer je zelf met de materie aan de slag gaat. In deze module wordt je daarbij begeleid in een kleine groep van medecursisten. Je kan er ook onder elkaar ervaringen uitwisselen en elkaar verder helpen.

De opdrachten komen samen in een samenhangende portfolio. Het wordt een waardevol document dat je in je eigen praktijk meteen zal kunnen gebruiken.

 

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt 1 semester.

De opleiding is uitgewerkt in 11 lesdagen.

Je kan starten in september of in februari.

 

Wanneer is er les?

De lessen gaan telkens door op vrijdag.

De lessen gaan om de 14 dagen door.

De eerste lesdag gaat door op vrijdag 13 september 2019.

De lessen gaan door van 8.40u tot 12.15u en van 13.10u tot 16.45u

 

Waar gaan de lessen door?

De lessen gaan door in ons leslokaal in WZC Mercator, Josef Boelsstraat 10, 8400 Oostende

 

Wat behaal je na de opleiding?

Na het volgen van de lessen ontvang je een vormingsattest voor elke module. Indien je portfolio voldoet aan de evaluatiecriteria, behaal je het opleidingsattest ‘Woonassistent’.

 

Wie kan de opleiding volgen?

Om te kunnen starten in deze opleiding moet je:

  • reeds een opleiding binnen personenzorg (secundair onderwijs) of een sociale opleiding in hoger onderwijs gevolgd hebben;
  • reeds werken als woonassistent.

Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, kan mogelijk toegelaten worden na een intakegesprek met de opleidingscoördinator.

 

Hoeveel kost de opleiding?

De volledige opleiding kost 192,5 euro.

Sommige mensen kunnen korting krijgen.

Als je werkt kan je met opleidingscheques betalen.

 

Kan je de opleiding combineren met een job?

Je hebt recht op educatief verlof.

 

Meer informatie of inschrijven?

Inschrijven kan enkel tijdens een infomoment van cvo MIRAS of na een gesprek met de verantwoordelijk. Je kan je aanmelden via volgende link: 

Meld je hier aan voor een gesprek 

Wij contacteren je binnenkort voor een afspraak! 

 

Contactpersoon?

Ibe Vanhauwaert - ibe.vanhauwaert@miras.be 

 

Samenwerkingsverband

Deze opleiding is een initiatief van vijf Centra voor Volwassenenonderwijs met een sterke pijler aan opleidingen in personenzorg: