Kaderopleiding voor hoofdverpleegkundigen

Door de nieuwe regelgeving HBO5 (Hoger Onderwijs) kunnen we na juni 2019 de Kaderopleidingen voor Hoofdverpleegkundigen en Leidinggevenden niet meer in zijn huidige vorm en met certificering aanbieden. Onze expertise gedurende 30 jaren opgebouwd, met vele docenten en honderden cursisten, laten we niet verloren gaan. We werken aan een alternatief en even krachtig vormingsaanbod rond leidinggeven en management in de toekomst.

Wie in februari 2018 wil instappen voor het volledige traject, dient rekening te houden met een opgelegd programma van 2 of 3 modules per semester. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen. Heb je interesse, stuur dan een bericht naar els.raepsaet@miras.be

 

De kaderopleiding biedt jou inzichten en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het leiden van een afdeling in een ziekenhuis of in een voorziening voor ouderen. Theoretische achtergronden worden gekoppeld aan ervaringen en toepassingen. Ook is er ruimte voor het trainen van vaardigheden.

 

Voor wie? 

De bijscholing richt zicht tot hoofdverpleegkundigen, werkzaam in een ziekenhuis of binnen een voorziening voor ouderenzorg én tot verpleegkundigen die zich willen voorbereiden op een leidinggevende functie binnen één van deze sectoren.

Om deel te nemen aan deze bijscholing ben je in het bezit van een diploma verpleegkundige.

Er wordt praktijkgericht gewerkt. Beschikken over kennis en ervaring als medewerker (niet noodzakelijk leidinggevende) in één van bovengenoemde sectoren is een meerwaarde

 

Studieduur en traject

Het traject  omvat 8 modules van 4 of 4,5 dagen, examenmoment inbegrepen. Wie instapt in februari 2018, volgt drie modules. De andere 5 modules worden dan gevolgd in schooljaar 2018 - 19. Enkel via deze leerweg kan het volledige traject nog afgewerkt worden tegen juni 2019. 

 

Studieprogramma 

De acht modules

  • A1 Functioneren als leidinggevende
  • A2 Organisatie en beleid
  • A3 Personeelsbegeleiding en –ontwikkeling
  • A4 Vergaderen – onderhandelen
  • B1 Kwaliteitszorg
  • B2 Begeleiden van een team
  • B3 Cliëntgericht werken
  • B4 Management van een eenheid

 

Toelatingsvoorwaarden 

Je bent in het bezit van een diploma verpleegkundige.

 

Vrijstellingen 

Indien je al studies volgde op een overeenkomstig studieniveau kan je vrijstellingen aanvragen voor modules die gelijkend zijn naar inhoud, doelstellingen en beoogde competenties (EVK). Ook elders/eerder verworven competenties (EVC) kunnen leiden tot mogelijke vrijstellingen.

Vrijstellingen kan je bij de start van de opleiding aanvragen bij de opleidingscoördinator.

 

Diploma 

Certificaat Agogische Bijscholing in de Orthopedagogie, Kaderopleiding voor Hoofdverpleegkundigen 

 

Aan het werk

Deze opleiding is aanvaard en erkend door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid voor de voedselketen en Leefmilieu als basisopleiding in het kader van de toekenning van het functiecomplement aan het kaderpersoneel van de gezondheidsdiensten. Deze cursus kan bovendien in aanmerking komen als vereiste bijscholing voor de uitoefening van de functie van hoofdverpleegkundige.

Je stelt je in regel met het K.B. van 14 augustus 1987: "De hoofdverpleegkundige van de dienst dient een scholing te hebben gevolgd met betrekking tot het geven van leiding aan een verpleegkundige equipe", aangepast in het K.B. van 13 juli 2006.

De cursus werd voorbereid in samenwerking met middenkaders en directies uit verschillende ziekenhuizen en voorzieningen voor ouderen. De cursus richt zich op ‘de bijzondere activiteiten voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft’, zoals beschreven in het K.B. van 13 juli 2006 .

 

Locatie

cvo MIRAS, Nelson Mandelaplein 1, 8500 Kortrijk, tel 056 32 19 19

Een lesdag start om 8.40u en eindigt om 16.45u.

 

Informatie en inschrijving  

Contacteer de coördinator voor meer informatie en eventuele inschrijving: Els Raepsaet - els.raepsaet@miras.be - tel. 056 32 19 19.