Gezinsbegeleiding

 

Deze opleiding richt zich naar jou als hulpverlener (opvoeder, maatschappelijk werker, psycholoog, pedagoog …) in de welzijnssector. Je wil jouw begeleidingsgerichte contacten met cliënten (volwassenen, jongeren, kinderen en hun gezinnen of bredere context) optimaliseren? Dan vind je in deze opleiding wat je zoekt !

 

Voor wie? 

Hulpverleners uit de ruime sector van Zorg en Welzijn, die gezinsgericht willen denken en werken.

 

Studieduur en traject

 • De opleiding Gezinsbegeleiding is modulair opgebouwd.
 • Je kan kiezen voor het volgen van één module of meerdere modules volgens je specifieke interesse of je kan ook kiezen voor de volledige opleiding die leidt tot het Certificaat Agogische Bijscholing in de Orthopedagogie. Je kan de totale opleiding op twee jaar afwerken of op eigen tempo over een langere periode spreiden.
 • De cursist die het certificaat wil behalen, dient 8 modules te volgen: vier verplichte modules en vier keuzemodules

 

Studieprogramma 

Verplichte modules (A-modules)

 • A1 Systematisch gefaseerd begeleidingsmodel (gezinsproject Van Acker)
 • A2 Gesprekstechnieken
 • A3 Inleiding systeemdenken
 • A4 Inleiding in de contextuele hulpverlening (Nagy)

Keuzemodules (B-modules)

 • B1 a Seksueel misbruik/kindermishandeling of B1 b Circulair interview
 • B2 a KOPP - Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen of B2 b Non-verbale methodieken
 • B3 a Nieuw samengestelde gezinnen of B3 b Kwaliteitsvolle intake
 • B4 a Multiprobleemgezinnen en kansarmoede of B4 b Echtscheiding

 

Toelatingsvoorwaarden 

 • Je bent in het bezit van een graduaats-, bachelor- of masterdiploma (licentiaat). Kandidaten met een secundair onderwijsdiploma (Se-n-Se) kunnen deelnemen mits deelname aan een toelatingsgesprek met positief advies.
 • Je hebt werkervaring als begeleider van cliënten in de social profit sector.

 

Vrijstellingen 

Indien je al studies volgde op een overeenkomstig studieniveau kan je vrijstellingen aanvragen voor modules die gelijkend zijn naar inhoud, doelstellingen en beoogde competenties (EVK). Ook elders/eerder verworven competenties (EVC) kunnen leiden tot mogelijke vrijstellingen. Vrijstellingen kan je bij de start van de opleiding aanvragen bij de opleidingscoördinator.

 

Diploma 

Certificaat Agogische Bijscholing in de Orthopedagogie – Gezinsbegeleiding  

 

Aan het werk

Het certificaat  is een sterke troef bij het opnemen van de functie van gezinsbegeleider in de social profit sector.

 

Locaties

 • cvo MIRAS, Nelson Mandelaplein 1, 8500 Kortrijk - De lesdag start om 8.40u en eindigt om 16.45u.
 • VIVES Campus Kortrijk - Gebouw Gezondheidszorg, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk - De lesdag start om 9.00u en eindigt om 17.00 u.

 

Informatie en inschrijving  

Contacteer de coördinator voor meer informatie: Mark Van De Pontseele - mark.vandepontseele@miras.be -  tel. 056 32 19 19

Zal jouw werkgever de opleiding betalen? Bezorg ons een ingevulde verklaring van betaling door werkgever (download hier) en vul de info in via deze link

Je kan inschrijven via de website voor de modules die doorgaan in het schooljaar 2017 - 2018. Het gaat om volgende modules:

 • Inleiding systeemdenken (1° semester)
 • Seksueel misbruik / kindermishandeling (1° semester)
 • Inleiding in de contextuele hulpverlening (Nagy) (2° semester)
 • Multiprobleemgezinnen en kansarmoede (2° semester)