HBO5 - Autotechnicus

 

Heb je een passie voor auto’s? Jeuken je handen om zelf aan je auto te sleutelen? Dan is autotechnicus je ideale beroep. Onze afgestudeerden zijn zeer gegeerde technici. In deze opleiding kan je instappen zonder voorkennis en komen alle facetten van de voertuigtechnologie aan bod. 

In deze modulair opgebouwde opleiding komen mechanica, elektriciteit en elektronica ruim aan bod, steeds toegepast op voertuigen. Daarnaast besteden we voldoende aandacht aan werkplaatsinrichting en de nodige financiële en boekhoudkundige aspecten. De opleiding gaat door in het Autotechnologie Centrum van VIVES, een ultramodern gebouw met volledige uitrusting en een modern en uitgebreid wagenpark. 

 

Voor wie? 

Iedereen met een passie voor voertuigen en techniek. De opleiding is praktijkgericht en voorkennis is niet nodig. 

 

Studieduur en traject

De opleiding bestaat uit 1000 lestijden, meestal gespreid over twee jaar waarbij je 14 tot 18 uur per week les volgt. Er worden vier blokken van zeven lesweken per jaar georganiseerd, waarna telkens een evaluatieweek volgt. De lessen gaan door in het VIVES Autotechnologie Centrum, Steenbakkerstraat 21, 8500 Kortrijk.  

 

Toelatingsvoorwaarden 

Iedereen die graag als autotechnicus aan de slag wil gaan en voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht (minstens 18 jaar zijn). 

Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen: 

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is 

 • een diploma van het secundair onderwijs 

 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden 

 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden 

 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs 

 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie 

 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs 

 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan 

 • een diploma van bachelor of master 

 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's

Indien je niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, kan je worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef.  

Wil je graag nog je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je je HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling voor een module, betekent dat je deze module niet moet volgen en er ook geen examen moet van afleggen. Je kan deze vrijstelling op twee manieren bekomen:

 • EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikt die relevant zijn voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen. Dit is bijvoorbeeld kennis, vaardigheden die je hebt verworven door ervaring. 
 • EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.   

Je kan in beide situaties voor de betrokken module(s) vrijstelling aanvragen.

 

Diploma 

HBO5 [Graduaat] Autotechnicus

 

Aan het werk

Je diploma opent veel deuren.  

De autosector is steeds op zoek naar gediplomeerde medewerkers: onderhoudstechnieker voertuigen, automecanicien, werkplaatsverantwoordelijke, zelfstandig garagehouder, technisch commercieel afgevaardigde, receptie/klantenontvangst garage, ... 

 

Informatie en inschrijving  

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden!

Contactpersoon: ruben.borremans@vives.be - tel. 056 28 06 22 

De lessen gaan door in het VIVES Autotechnologie Centrum, Steenbakkerstraat 21, 8500 Kortrijk.  

Raadpleeg de website van VIVES voor meer info.

 

Studieprogramma: