HBO5 - Elektromechanica

 

Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor de toekomst! Studenten die de opleiding elektromechanica volgen, zijn immers zeer gegeerde technici. Ben je gebeten door technologie en heb je nood aan een stevige basiskennis mechanica, elektriciteit en automatisering geschoeid op de huidige informatietechnologische evolutie? Of wil je je omscholen zodat je de steeds vernieuwende technieken en automatisering op de voet kan volgen? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Tijdens de opleiding neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen. De opleiding is volledig modulair. Een module is het kleinste deel van een opleiding dat leidt tot certificering. Door deze modulaire structuur kan je zelf heel flexibel jouw traject vastleggen.  

 

NIEUW: Graduaat in de elektromechanica, optie HVAC-klimatisatie 

Kiezen voor de HBO5-opleiding HVAC-klimatisatie is kiezen voor een boeiende toekomst in de wereld van HVAC (heating, ventilation en airconditioning). De industrie kampt met een groot tekort aan technici met een degelijke vooropleiding. Meer info over deze optie vind je HIER.

 

Voor wie? 

 • Volwassenen die aan het werk zijn, maar zich willen bij- of omscholen.
 • Werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt fors willen verhogen met het behalen van een (bijkomend) diploma.
 • Pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs die snel een bijkomend diploma willen behalen. Op 2 jaar tijd kan je het HBO5 diploma behalen, en word je klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Eventueel kan je daarna nog verder studeren voor een bachelor diploma. 

Lees hier de getuigenis van student Steven Nuyttens.

 

Studieduur en traject

Je kan deze opleiding volgen:

 • in avondonderwijs: 2 avonden in de week en zaterdagvoormiddag, gedurende 3 jaar (of een individueel traject);
 • in dagonderwijs: 5 dagen in de week, gedurende 2 jaar, inclusief stage;
 • of door middel van een combinatie van dag- en avondonderwijs.

Het programma is modulair opgebouwd zodat je een eigen programma kan samenstellen, flexibel en op maat. We bekijken samen wat voor jou het meest aangewezen traject is.

Lessenrooster academiejaar 2018 - 2019:

De opleiding gaat door op campus VIVES - Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk. 

 

Toelatingsvoorwaarden 

Om als student toegelaten te worden tot een opleiding HBO5, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (minstens 18 jaar zijn). Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is
 • een diploma van het secundair onderwijs
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • een diploma van bachelor of master
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's

Indien je niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, kan je worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef. Neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator.

Wil je graag nog je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je je HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling voor een module, betekent dat je deze module niet moet volgen en er ook geen examen moet van afleggen. Je kan deze vrijstelling op twee manieren bekomen:

 • EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikt die relevant zijn voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen. Dit is bijvoorbeeld kennis, vaardigheden die je hebt verworven door ervaring. 
 • EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.   

Je kan in beide situaties voor de betrokken module(s) vrijstelling aanvragen.

 

Diploma 

Je behaalt het diploma HBO5 [Graduaat] Elektromechanica, optie procesautomatisering.

 

Aan het werk

De opleiding leert je op uitvoerend niveau met een grote mate van zelfstandigheid werken. In een latere fase kan je ook beleidsfuncties en controlefuncties uitvoeren. Met dit diploma heb je de volgende toekomstmogelijkheden:

 • zelfstandig onderhoudstechnieker
 • productieverantwoordelijke
 • medeontwerper van nieuwe producten
 • technisch-commercieel afgevaardigde
 • medewerker studiedienst
 • productiechef kwaliteitscontrole
 • ...

 

Informatie en inschrijving  

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden!

Contacteer de opleidingscoördinator voor de opleiding HBO5 (graduaat) Elektromechanica:

Luc De Ruytter luc.deruytter@miras.be

Raadpleeg de website van VIVES voor meer info.

 

Studieprogramma: