HBO5 - ICT-technieken

 

Je bent gepassioneerd door alles wat naar ICT en elektronica ruikt? Dan is dit dé opleiding voor jou. Tijdens deze opleiding leer je in labs innovatieve toepassingen creëren zoals apps en websites. Mobile devices, databases, embedded systems, microcontrollers, elektronica … hebben geen geheimen meer voor jou.

 

Voor wie? 

 • Volwassenen die aan het werk zijn, maar zich willen bij- of omscholen. 
 • Werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt fors willen verhogen met het behalen van een (bijkomend) diploma.
 • Pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs die snel een diploma willen behalen. Op 2 jaar tijd kan je het HBO5-diploma behalen, en word je klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Eventueel kan je daarna nog verder studeren voor een bachelor diploma. 

 

Studieduur en traject

Je volgt lessen in 4 blokken van 8 weken. In die 8 weken worden er afwisselend modules uit de elektronica, ICT-technologie en embedded systems gegeven. Na elke blok volgt een evaluatie. Je speelt dus kort op de bal en krijgt snel feedback. De opleiding wordt gespreid over 2 jaar dagonderwijs.

Het programma is modulair opgebouwd zodat je een eigen programma kan samenstellen, flexibel en op maat. We bekijken samen wat voor jou het meest aangewezen traject is.

Lessenrooster academiejaar 2017 - 2018:

De opleiding gaat door op campus VIVES - Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk. 

 

Toelatingsvoorwaarden 

Iedereen die graag als ICT technicus aan de slag wil gaan en voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht (minstens 18 jaar zijn). Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is
 • een diploma van het secundair onderwijs
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • een diploma van bachelor of master
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's

Indien je niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, kan je worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef. Neem hiervoor contact met de opleidingscoördinator.

Wil je graag nog je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je je HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel uit het programma van de opleiding, of over een deel ervan, examen af te leggen.

 • EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikt die relevant zijn voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen.
 • EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.

Vrijstellingen moeten aangevraagd worden voor de start van de modules. Ze worden 2 keer per jaar verwerkt, eind september voor modules uit kwartaal 1 en 2 (dus aanvraag nodig voor start kwartaal 1) en eind februari voor modules uit kwartaal 3 en 4 (dus aanvraag nodig voor start kwartaal 3).

Wil je hierover meer info, informeer je dan zeker bij de opleidingscoördinator.

 

Diploma 

HBO5 [Graduaat] Elektronica, optie Multimediatechnieken

 

Aan het werk

De opleiding leert je op uitvoerend niveau met een grote mate van zelfstandigheid werken. In een latere fase kan je ook beleidsfuncties en controlefuncties uitvoeren. Met dit diploma heb je de volgende toekomstmogelijkheden:

 • technicus-elektronicus in onderhoud en installatie
 • software en application developer
 • hardware programmer
 • webdeveloper
 • ...

 

Informatie en inschrijving  

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden!

Contacteer de opleidingscoördinator voor de opleiding HBO5 ICT-Technieken:

Ronny Mees - ronny.mees@vives.be 

Raadpleeg de website van VIVES voor meer info. 

 

Studieprogramma: