HBO5 - Boekhouden

 

Een gedetailleerd zicht hebben op de financiële stand van zaken is van groot belang voor een onderneming. Op basis van een adequate financiële rapportering worden belangrijke beleidsbeslissingen genomen binnen een organisatie.  
 
In de opleiding HBO5 [Graduaat] Boekhouden/Accountancy leer je financiële gegevens verzamelen en verwerken tot informatie die het beleid ondersteunt. De Belgische en internationale boekhoudwetgeving, de controles door interne en externe auditors, de verschillende kostprijssystemen en de fiscale implicaties hebben voor jou geen geheimen meer.

 

Voor wie? 

 • Volwassenen die aan het werk zijn, maar zich willen bij- of omscholen.  

 • Werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt fors willen verhogen met het behalen van een (bijkomend) diploma. 

 • Pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs die snel een bijkomend diploma willen behalen. Op 2 jaar tijd kan je het HBO5-diploma behalen, en word je klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Eventueel kan je daarna nog verder studeren voor een bachelor diploma.  

 • Iedereen die geïnteresseerd is om een diploma Accountancy te behalen en die klassikaal onderwijs overdag of ’s avonds verkiest boven afstandsonderwijs.

 

Studieduur en traject

Je kan deze opleiding volgen: 

 • in avondonderwijs: 4 avonden in de week, gedurende 3 jaar (of een individueel traject); 

 • in dagonderwijs: gemiddeld 4 dagen in de week, gedurende 2 jaar, inclusief stage; 

 • door middel van een combinatie van dag- en avondonderwijs.  

Klik op onderstaande linken voor lessenroosters 2018-2019:

Het programma is modulair opgebouwd zodat je een eigen programma kan samenstellen, flexibel en op maat. We bekijken samen wat voor jou het meest aangewezen traject is.

De opleiding gaat door op campus VIVES - Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk. 

 

Toelatingsvoorwaarden 

Iedereen die graag als boekhouder aan de slag wil gaan en voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht (minstens 18 jaar zijn). 

Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen: 

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is 

 • een diploma van het secundair onderwijs 

 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden 

 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden 

 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs 

 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie 

 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs 

 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan 

 • een diploma van bachelor of master 

 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's

Indien je niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, kan je worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef.  

Wil je graag nog je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je je HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling voor een module, betekent dat je deze module niet moet volgen en er ook geen examen moet van afleggen. Je kan deze vrijstelling op twee manieren bekomen:

 

 • EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikt die relevant zijn voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen. Dit is bijvoorbeeld kennis, vaardigheden die je hebt verworven door ervaring. 
 • EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.   

Je kan in beide situaties voor de betrokken module(s) vrijstelling aanvragen. Wil je hierover meer info, informeer je dan zeker bij de opleidingscoördinator.

 

Diploma 

Je behaalt het diploma HBO5 [Graduaat] Boekhouden.

 

Aan het werk

Er is een mooie loopbaan voor je weggelegd als boekhouder binnen een KMO of boekhoudkantoor. Je ondersteunt het beheer van een bedrijf op boekhoudkundig, fiscaal en financieel vlak. Er is bijzonder veel vraag naar afgestudeerden met het diploma HBO5 Accountancy. Bovendien is het zo dat als je je wil vestigen als zelfstandig boekhouder je met dit diploma toegang krijgt tot de examens en stage bij het BIBF.

 

Informatie en inschrijving  

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden!

Contacteer de opleidingscoördinator voor de opleiding HBO5 Boekhouden: 
Griet.vanmarcke@miras.be 
gsm 0498 43 49 61

Raadpleeg de website van VIVES.

 

Studieprogramma:

Voor het officiële structuurschema van de opleiding, klik hier.