HBO5 - Meertalig secretariaat

 

Droom je ervan om te werken als algemeen bediende, administratief medewerker of bediende onthaal en communicatie? Wil je de rechterhand worden van het management en klanten zowel aan de balie als aan de telefoon met raad en daad bijstaan? Verdiep je dan zeker in deze opleiding. Vooral communicatieve en administratieve aspecten komen in de opleiding HBO5 [Graduaat] Meertalig Secretariaat aan bod. Kortom, de opleiding meertalig secretariaat maakt van jou de ideale secretariaatsmedewerker waarnaar elk bedrijf op zoek is.

 

Voor wie? 

  • Volwassenen die aan het werk zijn, maar zich willen bij- of omscholen.
  • Werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt fors willen verhogen met het behalen van een (bijkomend) diploma.
  • Pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs die snel een diploma willen behalen. Op 2 jaar tijd kan je het HBO5-graduaatsdiploma behalen en word je klaargestoomd voor de arbeidsmarkt of kan je daarna nog kiezen om verder te gaan voor het bachelordiploma.

 

Studieduur en traject

In deze dagopleiding kan je het diploma HBO5 meertalig secretariaat op twee jaar tijd behalen. 

Het programma is modulair opgebouwd zodat je een eigen programma kan samenstellen, flexibel en op maat. We bekijken samen wat voor jou het meest aangewezen traject is.

 

Lessenrooster en locatie

Het lessenrooster kun je hier terugvinden.

De lessen vinden plaats van maandag tot vrijdag op de campus VIVES, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk.

 

Toelatingsvoorwaarden 

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het HBO, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (minstens 18 jaar zijn). Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

• een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is.

• een diploma van het secundair onderwijs

• een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden

• een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden

• een certificaat van het hoger beroepsonderwijs

• een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie

• een diploma van het hoger beroepsonderwijs

• een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan

• een diploma van bachelor of master

• een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een

internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's. Indien je niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, kan je worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef.

Wil je graag nog je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je je HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling voor een module, betekent dat je deze module niet moet volgen en er ook geen examen moet van afleggen. Je kan deze vrijstelling op twee manieren bekomen:

  • EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikt dat relevant is voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen. Dit zijn bijvoorbeeld kennis, vaardigheden die je hebt verworven door ervaring.
  • EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen. 

Je kan in beide situaties voor de betrokken module(s) vrijstelling aanvragen.

Wil je hierover meer info, informeer je dan zeker bij de opleidingscoördinator.

 

Diploma 

HBO5 [Graduaat] meertalig secretariaat

 

Aan het werk

Je kan met het diploma volgende functies invullen:

  • algemeen bediende
  • administratief medewerker
  • bediende onthaal en communicatie
  • management assistant binnen verschillende afdelingen

 

Informatie en inschrijving  

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden!

Maak een afspraak met de opleidingscoördinator om verdere informatie te verkrijgen. Tijdens een intakegesprek worden al je vragen beantwoord. Bovendien kan dan je eigen persoonlijke traject worden uitgestippeld.

Opleidingscoördinator: tine.maes@miras.be

Raadpleeg de website van VIVES voor meer info.

 

Studieprogramma:

Voor het officiële structuurschema van de opleiding, klik hier.