HBO5 - Programmeren-informatica

 

Ben je niet bang van uitdagingen? Ben je geïnteresseerd in de nieuwste informaticatechnologie (IT) en ga je graag om met mensen? Dan is de opleiding HBO5 [Graduaat] informatica – programmeren zeker iets voor jou. ICT is niet meer weg te denken uit de samenleving en het bedrijfsleven. Elke organisatie rekent op een goede werking van hun IT. Als informaticus ben je de schakel tussen mensen met digitale vragen en IT. Samen bedenk je digitale oplossingen. Deze praktijkgerichte opleiding geeft je de kans om een mooie carrière uit te bouwen.

 

Voor wie? 

  • Volwassenen die aan het werk zijn, maar zich willen bij- of omscholen. 
  • Werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt fors willen verhogen met het behalen van een (bijkomend) diploma.
  • Pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs die snel een diploma willen behalen. Op 2 jaar tijd kan je het HBO5-diploma behalen, en word je klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Eventueel kan je daarna nog verder studeren voor een bachelor diploma

 

Studieduur en traject

Je kan je diploma HBO5 Informatica-Programmeren in dagonderwijs behalen op 2 jaar tijd. Na twee jaar dagopleiding behaal je het HBO5 diploma Informatica – optie programmeren en kan je in 1 jaar nog een extra HBO5 diploma Informatica – optie netwerkbeheer behalen. Op die manier behaal je dus in 3 jaar tijd twee HBO5-diploma’s.

Het programma is modulair opgebouwd zodat je een eigen programma kan samenstellen, flexibel en op maat. We bekijken samen wat voor jou het meest aangewezen traject is.

 

Lessenrooster en locatie

De lessenroosters 2018 - 2019 kun je hieronder terugvinden:

De lessen van de dagopleidingen gaan door van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.45 u. Lessen van de avondopleiding gaan door van 18.30 tot 21.30u.

De opleiding gaat door op campus VIVES, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

 

Toelatingsvoorwaarden 

Om als student toegelaten te worden tot een opleiding van het HBO, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (minstens 18 jaar zijn).

Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:
•    een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is.
•    een diploma van het secundair onderwijs
•    een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
•    een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
•    een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
•    een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
•    een diploma van het hoger beroepsonderwijs
•    een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
•    een diploma van bachelor of master
•    een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Indien je niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, kan je worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef.

Wil je graag nog je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je je HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling voor een module, betekent dat je deze module niet moet volgen en er ook geen examen moet van afleggen. Je kan deze vrijstelling op twee manieren bekomen:

  • EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikt die relevant zijn voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen. Dit is bijvoorbeeld kennis, vaardigheden die je hebt verworven door ervaring.
  • EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.  

Je kan in beide situaties voor de betrokken module(s) vrijstelling aanvragen.

Wil je hierover meer info, informeer je dan zeker bij de opleidingscoördinator.

 

Diploma 

HBO5 [Graduaat] Informatica – optie programmeren

 

Aan het werk

Er is een mooie loopbaan voor je weggelegd als softwareontwikkelaar binnen een brede waaier aan bedrijven. Je schrijft in teamverband mee aan software, ondersteunt gebruikers van de software, voert de nodige testen uit op software en helpt met het opstellen van analyses.

Er is bijzonder veel vraag naar afgestudeerden met het diploma HBO5 Informatica.

 

Informatie en inschrijving  

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden!

Contacteer de opleidingscoördinator voor de opleiding HBO5 Informatica
thierry.malbrancke@miras.be

Raadpleeg de website van VIVES voor meer info.

 

Studieprogramma: