HBO5 - Orthopedagogie

 

Wil jij je samen met een team van collega’s inzetten om mensen de kans te bieden om zich volledig te ontplooien? Heb jij goesting om als begeleider aan de slag te gaan bij mensen met een ondersteuningsvraag? Zie jij individuele begeleiding of het begeleiden van groepen wel zitten? Wil je met beide voeten in de praktijk staan en toch een opleiding hoger onderwijs volgen? Dan is de opleiding HBO5 [Graduaat] Orthopedagogie misschien iets voor jou! Deze opleiding leidt je in 5 semesters (2,5 jaar) op tot gespecialiseerd opvoeder-begeleider klasse 1.  Je bouwt deskundigheid op om te werken met verschillende doelgroepen en werkterreinen. Naast een ruime theoretische achtergrond verwerf je de nodige vaardigheden en attitudes om meteen aan de slag te gaan in het werkveld. 

Maak verder kennis met dit beroep in een kort filmpje.

Voor wie? 

We richten ons met deze opleiding tot twee doelgroepen, met name volwassenen en jongeren:

Jongeren

 • die na het secundair onderwijs een diploma hoger onderwijs willen behalen in een omgeving waarin de theorie onmiddellijk kan omgezet worden in de praktijk;
 • die studeren willen combineren met werken.

Volwassenen

 • die verder willen studeren en een diploma hoger onderwijs willen behalen door een combinatie van leren, werken en gezin;
 • die zich willen heroriënteren in hun beroepsleven;
 • die in de sector werken als opvoeder of begeleider en zich willen professionaliseren.

 

Studieduur en traject

Studenten die de opleiding in het modeltraject volgen, hebben goed gevulde weken. Reken er op dat je wekelijks een vaste lesdag hebt en dat er maandelijks zeker een of meerdere extra lesdagen bij komen. Daarnaast zal je minstens twee tot drie dagen per week met beide voeten in de praktijk staan (225u per semester). Gezien we veel belang hechten aan de integratie tussen theorie en praktijk, heb je ook heel wat opdrachten die je zal maken. Zo bouw je niet alleen een stevige theoretische achtergrond op, je maakt ook meteen de vertaling van de theorie in de praktijk en sleutelt zo aan je competenties van opvoeder-begeleider in wording.

 

De combinatie van het werkplekleren, de opleiding en het studeren vraagt een engagement van 4 tot 5 dagen per week. Het modeltraject duurt 5 semesters. 

De opleiding gaat door in cvo MIRAS – campus Kortrijk, Nelson Mandelaplein 1, 8500 Kortrijk. 

 

Toelatingsvoorwaarden 

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het HBO, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (minstens 18 jaar zijn). Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:


•    een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is.
•    een diploma van het secundair onderwijs
•    een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
•    een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
•    een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
•    een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
•    een diploma van het hoger beroepsonderwijs
•    een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
•    een diploma van bachelor of master
•    een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Indien je niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, kan je worden toegelaten mits het afleggen van een toelatingsproef.

Met alle kandidaten, of je nu al dan niet in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs, wordt een intakegesprek gevoerd.  Pas daarna kan je je definitief inschrijven.

Wil je graag nog je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan je je HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling voor een module, betekent dat je deze module niet moet volgen en er ook geen examen moet van afleggen.

Je kan deze vrijstelling op twee manieren bekomen.

EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes beschikt die relevant zijn voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen. Dit is bijvoorbeeld kennis, vaardigheden die je hebt verworven door ervaring.

EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.  

Je kan in beide situaties voor de betrokken module(s) vrijstelling aanvragen.

Wil je hierover meer info, informeer je dan zeker bij de opleidingscoördinator.

 

Diploma 

Gegradueerde in de orthopedagogie

 

Aan het werk

Als gegradueerde in de orthopedagogie sta je in voor de begeleiding van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Na de opleiding kan je werken als professioneel ondersteuner in de gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, ouderenzorg, psychiatrische zorg… Je kan aan de slag in residentiële, semi-residentiële en ambulante zorgverlening:

 • dagcentra
 • woon- en leefbegeleiding
 • opvangcentra
 • onthaal-, oriëntatie- en observatiediensten
 • straathoekwerk
 • vrijetijdsbegeleiding
 • buitengewone onderwijsinstellingen en internaten
 • gemeenschapsinstellingen
 • hulpverlening aan mensen met een verslaving

Met dit diploma is doorstroming naar het werkveld verzekerd. Je werkt als opvoeder/begeleider en kan ook doorgroeien. Je valt met dit diploma onder hetzelfde loonbarema als bachelor orthopedagogie.

 

Kostprijs

Voor informatie over de kostprijs, klik hier.

Gespreide betaling is uitzonderlijk mogelijk. Op het moment van inschrijving betaal je minimum € 100. 

De opleiding is door de VDAB erkend als beroepsopleiding. Indien je aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor een aantal ondersteunende maatregelen. Voor meer informatie, klik hier (punt 7).

 

Informatie en inschrijving  

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden! Wie wil starten in september 2018 kan zich aanmelden (zie hieronder).

Wil je graag meer informatie over deze opleiding, kom dan zeker langs op onze infomomenten.

Wens je in te schrijven, breng dan zeker je elektronische identiteitskaart mee. Zorg ook dat je eventuele eerder behaalde diploma’s en eventuele attesten die recht geven op vrijstelling van inschrijvingsgeld bij je hebt.

 

Je aanmelden als kandidaat-cursist

Opgelet: we kiezen ervoor om lessen te organiseren in kleine groepen. Om de kwaliteit van onze opleiding te garanderen kan het zijn dat we het aantal inschrijvingen moeten beperken. Indien je graag van start zou gaan, meld je dan nu hier aan. 

Raadpleeg de website van VIVES voor meer info. 

 

Studieprogramma: