Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

 

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting is een erkend beroep waarmee je, samen met de hulpverlening, de dienstverlening en/of het beleid werkt aan armoedebestrijding. Je bent een brugfiguur tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit doe je vanuit een eigen opgebouwde en deels verwerkte armoede-ervaring.

De opleiding staat open voor alle mensen die uit generatiearmoede komen of sinds heel jonge leeftijd ervaring hebben met armoede en uitsluiting en die deze ervaring willen gebruiken bij het ondersteunen van mensen in armoede.

 

Inhoud 

In het eerste jaar van de opleiding – het voortraject – besteden we veel aandacht aan onderzoek naar eigen armoede-ervaringen en ervaringen van anderen. De volgende 3 jaren komt de eigen levenservaring sterk aan bod. Binnen de opleiding wordt gestreefd naar een evenwicht tussen ervaringsgericht leren, theoretische kennis en praktijkervaring (in totaal 720 u).

De opleiding wordt aangeboden in 'modules', is deeltijds en duurt in totaal 4 jaar.

Er start een nieuwe groep in september 2018.

De opleiding voor ervaringsdeskundigen wordt georganiseerd op 5 plaatsen in Vlaanderen: Gent, Kortrijk, Antwerpen, Brussel en Hasselt. 5 Centra voor Volwassenonderwijs doen dit samen met vzw De Link.

 

Instapvoorwaarden

Kandidaat-cursisten kunnen contact opnemen met de opleidingscoördinator. Je krijgt dan meer toelichting over de mogelijkheden om in te stappen in deze opleiding. 

 

Studiebewijs

Je behaalt het certificaat Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

Heb je al een diploma secundair onderwijs of slaag je voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, dan behaal je het diploma Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (secundair niveau).

 

Locatie

cvo MIRAS, Nelson Mandelaplein 1, 8500 Kortrijk, tel 056 32 19 19

 

Contact

Meer info bij de opleidingscoördiantor Lieve De Keyser - lieve.dekeyser@miras.be - tel. 056 32 19 19

Voor deze opleiding kan er niet online ingeschreven worden!