Opleiding tot Zorgkundige - Opleidingen Diploma secundair onderwijs - cvo MIRAS

Zorgkundige

 

Opleiding

Vind je sociaal contact zeer belangrijk? Wil je helpen bij de dagelijkse verzorging van patiënten die hulp nodig hebben? Volg dan een opleiding tot zorgkundige.

Als zorgkundige kan je tewerkgesteld worden in de thuiszorg, woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, dagverzorgingscentra en dienstencentra. Als zorgkundige ben je een verzorgende die bovendien extra opgeleid is om de 18 verpleegkundige handelingen, onder toezicht van een verpleegkundige, te kunnen uitvoeren.

Zorgkundige DSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 

We brengen je kennis en vaardigheden bij en je wordt bekwaam in:

 • dagdagelijkse persoonsverzorging: toilet toedienen, helpen aankleden, hand en voetverzorging, haartooi,...
 • zorg voor woon- en leefklimaat: huishoudelijke taken zoals koken, vaat, poetsen , was en strijk, verstelwerk,... In een residentiële setting creëren van een aangename nieuwe thuis voor de zorgvrager, maaltijden opdienen, kameropschik…
 • algemene psychosociale ondersteuning: boodschappen doen, de zorgvrager vergezellen naar doktersconsultatie, emotionele ondersteuning, hulp bij gezinsadministratie, aandacht voor zinvolle tijdsbesteding, ondersteunen en onderhouden van contacten met gezin en familie,...
 • het omgaan met complexe zorgsituaties
 • de 18 extra verpleegkundige handelingen die je onder toezicht van een verpleegkundige mag uitvoeren (bv. mondzorg, meten van de polsslag en de lichaamstemperatuur, verzorging van een geheelde stoma…).

Krijg hier snel een overzicht van de opleiding.

Download de infobrochure hier

 

Opbouw van de opleiding

In de opleiding is er een wisselwerking tussen de theorie en de praktijk. Je doet gedurende de opleiding Zorgkundige via de stage immers 650 uren ervaring op. Je krijgt individuele begeleiding vanuit de opleiding en wordt ondersteund door een mentor op de werkvloer. Wat je in de lessen leert pas je toe in de praktijk en met de ervaring die je in de praktijk opdoet, gaan we in de lessen aan de slag. 

Standaardtraject:

Je studeert gedurende 4 à 5 semesters. Je volgt 1 dag per week les en doet ongeveer 1,5 dagen stage per week.

Versneld traject:

Je volgt dan 2 à 3 dagen les per week en doet 2 (tot 3) dagen stage per week.

Verkorte trajecten:

 • Beschik je reeds over een studiebewijs van een zorgopleiding en/of heb je reeds ervaring opgebouwd in de zorgsector dan kom je mogelijks in aanmerking voor vrijstelling van modules waardoor je sneller je studiebewijs kan behalen. Vrijstelling kan je voor de start van de opleiding aanvragen op één van de daarvoor georganiseerde trajectdagen.
 • Op basis van de toegekende vrijstellingen zal voor jou een individueel traject uitgetekend worden met de modules die je nog moet volgen.

Traject om je diploma zorgkundige te behalen:

.Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je de opleiding tot zorgkundige combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming. In 4 semesters kan je je diploma van zorgkundige behalen. Klik hier om het standaardtraject te zien.

 

Instapvoorwaarden

 • Je bent 16 jaar of 15 jaar op het ogenblik van inschrijving en je hebt de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd.
 • Wie Aanvullende Algemene Vorming wil volgen, moet 18 jaar zijn of worden voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar als datgene waarin je de opleiding start.
 • Wie ingeschreven is als werkzoekende bij de VDAB, dient toestemming te hebben van VDAB om de opleiding te volgen.
 • De opleiding is door de VDAB erkend als beroepsopleiding. Indien je aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor een aantal ondersteunende maatregelen. Voor meer informatie, klik hier (punt 7).

 

Studiebewijs

Je behaalt een certificaat Zorgkundige. Heb je al een diploma secundair onderwijs of slaag je voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, dan behaal je het diploma Zorgkundige (secundair niveau).

Het certificaat/diploma Zorgkundige is erkend door de federale overheid volksgezondheid. Indien je in het bezit bent van dit studiebewijs, kan je definitief worden geregistreerd als Zorgkundige.

 

Contact

Inschrijven kan enkel tijdens een infomoment van cvo MIRAS. Je kan je aanmelden via volgende link:

 

Infomomenten

Kortrijk: 

Meld je hier aan voor een infomoment.

 • Donderdag 13 juni 2019 van 18u tot 20u
 • Dinsdag 2 juli 2019 van 18u tot 20u

cvo MIRAS Campus Kortrijk, Nelson Mandelaplein 1, 8500 Kortrijk

Oostende:

Meld je hier aan voor een infomoment. 

 • Donderdag 13 juni 2019 van 17u tot 20u
 • Zaterdag 24 augustus 2019 van 10u tot 13u
 • Woensdag 28 augustus 2019 van 17u tot 20u

Zowe, Frère Orbanstraat 145a, 8400 Oostende