Veel gestelde vragen

 

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen.

 

Ik heb al betaald, maar wil nog opleidingscheques bestellen?

Dat kan. Als je reeds hebt betaald, en je bezorgt ons nadien nog opleidingscheques, dan betalen wij het bedrag aan opleidingscheques terug. Opleidingscheques moeten aangevraagd worden ten laatste 2 maanden nadat men met de opleiding is gestart en kunnen gedurende 14 maanden worden gebruikt. Een betaling in opleidingscheques kan echter nooit in geld worden terugbetaald.

Opgelet! Men kan enkel van deze mogelijkheid gebruik maken wanneer de factuur op jouw naam en adres staat. (dus niet op naam en adres van de werkgever).

Je kan de opleidingscheques telefonisch bestellen op het nummer 0800 30 700 of online via de website van de VDAB.

Meer informatie over opleidingscheques kan je hier terugvinden. 

 

Kom ik in aanmerking voor kortingen of premies?

Informatie omtrent premies of kortingen kan je hier terugvinden.

Premies en kortingen onder voorbehoud van decretale wijzigingen.

 

Wat gebeurt er indien een cursus niet doorgaat?

Indien een cursus door het centrum wordt afgelast en je onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het cursusgeld integraal terugbetaald. We brengen je ofwel telefonisch ofwel via mail op de hoogte van de schrapping.  

 

In welk lokaal word ik de eerste les verwacht?

Tijdens de eerste les zal je via je leerkracht, via een medewerker of via infoschermen doorverwezen worden naar het juiste lokaal. 

 

Hoe kan ik mijn handboek bestellen?

We voorzien niet voor elke opleiding een handboek. In sommige opleidingen voorzien we cursusmateriaal dat wordt samengesteld door de leerkracht. Indien er toch met een handboek wordt gewerkt, krijg je meer informatie tijdens de eerste les over de aankoop van dit handboek.

 

Wenst je werkgever een factuur? Dan zijn er twee manieren om in te schrijven:

  • Je schrijft online in en je betaalt onmiddellijk. Na ontvangst van jouw betaling stuurt cvo MIRAS een factuur naar je werkgever. Je vraagt zelf om terugbetaling bij jouw werkgever.
  • Je komt naar het secretariaat om je in te schrijven. In dit geval moet je zelf het cursusgeld niet voorschieten en wordt de factuur opgestuurd naar jouw werkgever.

 

Hoe kan ik inschrijven met een attest?

Wens je in te schrijven met een attest (bijvoorbeeld omdat je recht hebt op een vrijstelling)? Schrijf je dan eerst in voor de opleiding. Betaal vervolgens het volledige bedrag. Van zodra wij je attest ontvangen, storten wij (een deel) van het inschrijvingsgeld terug.

 

Kan ik bij het online inschrijven documenten voor educatief verlof aanvragen? 

Dat is inderdaad mogelijk. Bij het online inschrijven kan je aanduiden dat je recht hebt op educatief verlof.