FAQ (veel gestelde vragen)

 

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen.

 

Ik heb al betaald, maar wil nog opleidingscheques bestellen?

Dat kan. Als je reeds hebt betaald, en je bezorgt ons nadien nog opleidingscheques, dan betalen wij het bedrag aan opleidingscheques terug. Opleidingscheques moeten aangevraagd worden ten laatste 2 maanden nadat men met de opleiding is gestart en kunnen gedurende 14 maanden worden gebruikt. Een betaling in opleidingscheques kan echter nooit in geld worden terugbetaald.

Opgelet! Men kan enkel van deze mogelijkheid gebruik maken wanneer de factuur op jouw naam en adres staat. (dus niet op naam en adres van de werkgever).

Je kan de opleidingscheques telefonisch bestellen op het nummer 0800 30 700 of online via de website van de VDAB.

Meer informatie over opleidingscheques kan je hier terugvinden. Voor volgende opleidingen kan je geen opleidingscheques gebruiken: schilderen, mode (naaien, breien, e.d.), wijnkennis, hulpkok: module nagerechten en voeding (huishoudelijk). 

 

Kom ik in aanmerking voor kortingen of premies?

Informatie omtrent premies of kortingen kan je hier terugvinden.

Premies en kortingen onder voorbehoud van decretale wijzigingen.

 

Wat gebeurt er indien een cursus niet doorgaat?

Indien een cursus door het centrum wordt afgelast en je onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het cursusgeld integraal terugbetaald. We brengen je ofwel telefonisch ofwel via mail op de hoogte van de schrapping.  

 

In welk lokaal word ik de eerste les verwacht?

Tijdens de eerste les zal je via je leerkracht, via een medewerker of via infoschermen doorverwezen worden naar het juiste lokaal. 

 

Hoe kan ik mijn handboek bestellen?

We voorzien niet voor elke opleiding een handboek. In sommige opleidingen voorzien we cursusmateriaal dat wordt samengesteld door de leerkracht. Indien er toch met een handboek wordt gewerkt, krijg je meer informatie tijdens de eerste les over de aankoop van dit handboek.

 

Wenst je werkgever een factuur? Dan zijn er twee manieren om in te schrijven:

 • Je schrijft online in en je betaalt onmiddellijk. Na ontvangst van jouw betaling stuurt cvo MIRAS een factuur naar je werkgever. Je vraagt zelf om terugbetaling bij jouw werkgever.
 • Je komt naar het secretariaat om je in te schrijven. In dit geval moet je zelf het cursusgeld niet voorschieten en wordt de factuur opgestuurd naar jouw werkgever.

 

Hoe kan ik inschrijven met een attest?

Wens je in te schrijven met een attest (bijvoorbeeld omdat je recht hebt op een vrijstelling)? Schrijf je dan eerst in voor de opleiding. Betaal vervolgens het volledige bedrag. Van zodra wij je attest ontvangen, storten wij (een deel) van het inschrijvingsgeld terug.

 

Kan ik bij het online inschrijven documenten voor educatief verlof aanvragen? 

Dat is inderdaad mogelijk. Bij het online inschrijven kan je aanduiden dat je recht hebt op educatief verlof. 

 

Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Annuleringsvoorwaarden:

 • Wens je een module stop te zetten, dan dien je je schriftelijk (per brief of e-mail) uit te schrijven vóór de aanvang van de module. ·
 • Bij annulering ten minste twee weken vóór de start van de module, wordt het inschrijvingsgeld en het cursusgeld volledig terugbetaald.
 • Bij annulering tussen twee weken vóór de start van de module en de start van de module zelf worden 20 EUR annuleringskosten ingehouden.
 • Na de officiële start van de module betaalt het centrum niet meer terug. Enkel in geval van overmacht door ziekte, ongeval of werk kan tot een maand na de start van de module een aanvraag ingediend worden om een deel van het betaalde geld terug te krijgen. Het CVO verwacht hierbij een bewijsstuk (medisch attest of attest van de werkgever).
 • Als het CVO beslist om een module te schrappen omwille van te weinig cursisten, dan betaalt het CVO uiteraard het gehele bedrag terug.

 

Hoe kan ik mijn rapport(en) raadplegen?

Onder de rubriek ‘Mijn rapporten’ op onze website kan je jouw rapport(en) raadplegen. Volg hierbij volgende procedure:

 1. Surf naar www.miras.be
   
 2. Log in via de link inloggen links bovenaan de website naast het MIRAS-logo.
   
 3. Meld je aan met je MIRAS-ID of met jouw e-mailadres en bijhorend wachtwoord. Ben je jouw wachtwoord of MIRAS-ID vergeten? Dan kan je een nieuw wachtwoord of ID aanvragen. Let wel, het wachtwoord is niet hetzelfde als datgene waarmee je inlogt op Smartschool! Heb je problemen om in te loggen op de website? Contacteer ons dan via info@miras.be of via dit formulier.
   
 4. Na aanmelden kom je op het scherm met jouw persoonsgegevens.
   
 5. Onder de rubriek ‘Mijn rapporten’ kan je jouw rapport(en) raadplegen en downloaden. 


Wil je deze procedure nog eens rustig nalezen, dan kan je deze deze handleiding downloaden. 

 

Hoe kan ik inloggen op Smartschool? 

 1. Surf naar miras.smartschool.be 
 2. Meld je aan met je MIRAS-id en bijhorend wachtwoord. 

Ben je jouw wachtwoord of MIRAS-id vergeten? Dan kan je een nieuw wachtwoord aanvragen via 'wachtwoord vergeten' indien je je mailadres reeds verifieerde. 

Lukt dit niet? Contacteer ons dan via smartschool@miras.be

 

 

Heb je nog vragen? In ons centrumreglement vind je meer informatie omtrent de werking van ons centrum.