Opleidingscheques

Onder voorbehoud van decretale wijzigingen.

 

Belangrijke wijziging reglementering opleidingscheques vanaf 1 maart 2015

Vanaf 1 maart werd de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt: enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staan in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen.

Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen dus nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

Volgens de nieuwe reglementering kunnen ook Vlamingen die niet in Vlaanderen werken, recht hebben op opleidingscheques en loopbaancheques.

 

Meer info

Bijkomende info kan u vinden op de website van de VDAB. Vindt u hier geen antwoord op uw vragen, mail dan naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

 

Opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels gewest

Het CVO is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je woont en werkt in Vlaanderen of het Brussels gewest betaal je via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest.

De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB. Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 euro aan opleidingscheques aankopen. 

Cursisten die een beroepsopleiding secundair volwassenenonderwijs volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben kunnen de door hen betaalde persoonlijke bijdrage terugvragen, via een formulier dat in ons secretariaat kan bekomen worden.

Zowel het inschrijvingsgeld, het cursusmateriaal als de opleidingsgebonden kosten kunnen betaald worden met opleidingscheques. Handboeken kunnen niet met opleidingscheques worden betaald. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag binnen 6 weken teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag voor maximum 2 euro de kostprijs van de opleiding overschrijden! Deze worden achteraf niet teruggestort.

De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. De cheques moeten vóór het einde van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat.

Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB. Voor volgende opleidingen kan je geen opleidingscheques gebruiken bij cvo MIRAS: schilderen, mode (naaien, breien, e.d.), wijnkennis, hulpkok: module nagerechten en voeding (huishoudelijk). 

Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben aarzel niet om het secretariaat te contacteren.

 

Opleidingscheques voor werkgevers in het Vlaams gewest

De opleidingen van het CVO komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO- portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het erkenningsnummer van ons CVO is DV.0222258