Over cvo MIRAS

 

cvo MIRAS is een Centrum voor Volwassenenonderwijs, erkend door het Ministerie van Onderwijs, met meer dan 20 leslocaties in West-Vlaanderen. 

cvo MIRAS biedt een gedifferentieerd opleidingsaanbod aan voor een heterogene groep volwassenen. Tot onze doelgroep rekenen we zowel jonge mensen als senioren, hoog opgeleide cursisten die willen bijscholen en zij die een diploma willen behalen.

Eigentijds en competentiegericht onderwijs in samenwerking met het werkveld staat centraal. Wij willen een leer- en werkomgeving creëren die mensen versterkt en verrijkt.

 

MIRAS concreet:

 

Interessegebieden -  de blauwdruk van cvo MIRAS gaat uit van de interessegebieden van de cursist:

 

 • Creatie
 • Diploma secundair onderwijs
 • Economie
 • HBO5 [Associate Degree] i.s.m. VIVES
 • Informatica
 • Nederlands voor anderstaligen
 • Talen
 • Techniek
 • Voeding
 • Zorg & welzijn

 

Organisatieprincipes:

 

 • Eigenaarschap: elk team wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk eigenaarschap op te nemen in de drie fasen van het cursistentraject: instroom-doorstroom-uitstroom.
 • Lerende organisatie: elk team wendt zijn kennis en expertise aan in functie van de opdracht van het eigen team én van andere teams. Op deze manier ontstaat kruisbestuiving en bieden teams elkaar optimaal comfort.
 • Elk team krijgt de kans om zelfsturend te werken aan de realisatie van zijn opdracht. De teams krijgen zoveel mogelijk beslissingsautonomie. Daarnaast kan elk team structureel ondersteund en gecoacht worden. De graad van autonomie/zelfsturing verschilt van team tot team, en evolueert.
 • We kiezen voor gedeeld leiderschap in alle geledingen van de organisatie. Elk team neemt verantwoordelijkheid op voor zijn opdracht, verdeelt de taken volgens competentie en draagkracht van elk teamlid. Teamleden ondersteunen elkaar en vermijden dubbel werk.

 

 

Naam onderneming: MIRAS vzw

Adres hoofdzetel: Nelson Mandelaplein 1 - 8500 Kortrijk

Registratienummer: 0650614335

tel. 056 32 19 19 

e-mail: info@miras.be