Evaluatiereglement

 

Het evaluatiereglement van cvo MIRAS bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen waaraan je je dient te houden, maar ook je rechten. Een evaluatiereglement wordt opgesteld om het samenleven en studeren in optimale sfeer te laten verlopen.

 

Het voorwerp van de evaluaties zijn de leerplandoelstellingen die voorkomen in de goedgekeurde leerplannen. Indien er (nog) geen leerplannen zijn gebeurt de evaluatie aan de hand van de basiscompetenties, zoals die zijn opgenomen in het opleidingsprofiel van de opleiding.

 

Dit evaluatiereglement wordt voor tweedekansonderwijs aangevuld met een brochure specifiek voor deze opleiding(en). Voor de HBO5-opleiding is een afzonderlijk evaluatiereglement opgesteld.

 

Het evaluatiereglement van cvo MIRAS kan je hier downloaden.